log
АдминСофт Плюс Платформа за комуникация между училищната администрация, учителите и учениците
Генериране на индивидуални кодове за ползване на платформата АдминПлюс – за учители, ученици и родители.
Индивидуалните кодове са валидни за всички модули в платформата,
както и за регистриране на уеб-базираното приложение.
Здравейте, Вие нямате достъп до системата